رفع مسئولیت

شرکت بهین ارتباطات فراگیر میزبان تمام تلاش خود را جهت ارائه بهترین سرویس به صورت مستمر به کار می گیرد و روی تمامی سرویس ها حداکثر استاندارد کیفیت (از قبیل  گرفتن Back Up از سایت ها و … ) را رعایت می کند. تمامی خدمات به همان صورتی که در وبگاه این شرکت درج شده ارائه می شود و هیچ گونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. همچنین این شرکت تحت هيچ شرايطي در برابر موارد زیر مسئولیتی ندارد:

هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، خارج از کنترل شرکت در خدمات ارائه شده.
مطابق نیاز مشتری و بی عیب بودن خدمات، عدم قطعی و امنیت سرور ها.
عدم توانایی مشتری در استفاده از خدمات این شرکت که موجب از دست رفتن اطلاعات و فایل ها به هر علتی شود.
 

همچنین مسئولیت تقبل شده توسط میزبان در برابر خسارت احتمالی تحت هیچ شرایطی بیش از کل مبلغ پرداختی به ازای خدمات خریداری شده نمی گردد.

در شرايطی که خسارت از موارد فوق مستثني باشد، مسئوليت میزبان محدود به قانون مي گردد.

همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای میزبان که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند.

"شرکت" در این ماده شامل امور، واحدها، بخشها، زیرمجموعه ها و برای هرکدام، شامل کارمندان، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، تأمین کنندگان و تجار وابسته است.