نکات مهم برای انتخاب نام دامنه مناسب

  • نام دامنه را کوتاه، به یاد ماندنی و متناسب با فعالیت وب سایت خود انتخاب نمایید.
  • بهتر است پسوند آن متناسب با نوع فعالیت وب سایت شما باشد.
  • همزمان با پسوند اصلی، پسوند های متداول را نیز به ثبت برسانید.
  • سعی کنید املای روان و صریحی داشته باشد تا نیاز به هیجی کردن نباشد
  • در انتخاب نام دامنه فقط باید از حروف، اعداد و خط تیره "-" استفاده نمود.

شرکت میزبان کارگزار و نماینده رسمی (Tucows(OpenSRS و ایرنیک

  • نماینده رسمی شرکت کانادایی (Tucows(OpenSRSکه سومین مرکز ثبت کننده دامنه های اینترنتی در جهان می باشد، این شرکت تاکنون بیش از هشت میلیون دامنه در دنیا به ثبت رسانده است.
  • کارگزار و نماینده رسمی ایرنیک، مرکز انحصاری ثبت دامنه های ایران (ir.)