هاست اشتراکی لینوکس

Basic Plan

check فضای وب سایت : 500 مگابایت
check پهنای باند مجاز ماهیانه : 10 گیگابایت
check تعداد ایمیل : 50 عدد
check امکانات برنامه نویسی : PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend
check قابلیت های بانک اطلاعاتی : MySQL Database, Phpmyadmin
check قابلیت نصب نرم افزار : Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla
228,000 تومان سفارش

Standard Plan

check فضای وب سایت : 5000 مگابایت
check پهنای باند مجاز ماهیانه : 50 گیگابایت
check تعداد ایمیل : نامحدود
check امکانات برنامه نویسی : PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend
check قابلیت های بانک اطلاعاتی : MySQL Database, Phpmyadmin
468,000 تومان سفارش

Advanced Plan

check فضای وب سایت : 10000 مگابایت
check پهنای باند مجاز ماهیانه : 100 گیگابایت
check تعداد ایمیل : نامحدود
check قابلیت های بانک اطلاعاتی : MySQL Database, Phpmyadmin
check قابلیت نصب نرم افزار : Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla
1,308,000 تومان سفارش

Premium Plan

check فضای وب سایت : 20000 مگابایت
check پهنای باند مجاز ماهیانه : 200 گیگابایت
check تعداد ایمیل : نامحدود
check امکانات برنامه نویسی : PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend
check قابلیت های بانک اطلاعاتی : MySQL Database, Phpmyadmin
2,640,000 تومان سفارش

مشخصات سرور ها

  • قابلیت های بانک اطلاعاتی : MySQL Database, Phpmyadmin
  • قابلیت نصب نرم افزار : Wordpress ,Drupal ,Open Cart ,Joomla
  • تعداد ساخت ایمیل بر روی همه پلن ها نا محدود می باشد
  • تعداد ارسال ایمیل در ساعت : 250
  • Addon Domain : نامحدود
  • Subdomain : نامحدود